Сотрудники отдела

 Сотрудники отдела:

                                         начальник отдела                                             Cвечникова Юлия Алексеевна

            


контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус 11, кабинет 110

Тел.: +7 (8412) 54-83-90

E-mail: int_test_pnz@mail.ru

 

 специалист по учебно-методической работе

к.пед.н., доцент Рыжова Елена Викторовна 

                        

контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус 11, кабинет 110

Тел.: +7 (8412) 54-83-90

E-mail: int_test_pnz@mail.ru

переводчик

Валиева Регина Данияровна


контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Красная 40, корпус №3, каб. 207

Тел.: +7 (8412) 36-80-80                                             E-mail: int_test_pnz@mail.ru

 специалист по учебно-методической работе 

Куприянова Галина Сергеевна

контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Красная 40, корпус №3, каб. 207

Тел.: +7 (8412) 36-80-80                                             E-mail: int_test_pnz@mail.ru

 

 
Дата создания: 13.07.2018 12:03
Дата обновления: 25.11.2019 09:30