Сотрудники отдела

 Сотрудники отдела:

                                         начальник отдела                                             к.пед.н., доцент Разуваева Татьяна Александровна 

контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус 11, кабинет 110

Тел.: +7 (8412) 54-83-90

E-mail: int_test_pnz@mail.ru

 

 специалист по учебно-методической работе

к.пед.н., доцент Рыжова Елена Викторовна 

                        

 

 контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус 11, кабинет 110

Тел.: +7 (8412) 54-83-90

E-mail: int_test_pnz@mail.ru

специалист по учебно-методической работе

Безбожная Тамара Вячеславовна

 

контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус 11, кабинет 110

Тел.: +7 (8412) 54-83-90

E-mail: int_test_pnz@mail.ru

 переводчик

Валиева Регина Данияровна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Красная 40, корпус №3, каб. 203б

Тел.: +7 (8412) 36-80-80

E-mail: int_test_pnz@mail.ru

 

 специалист по учебно-методической работе 1-ой категории           Cвечникова Юлия Алексеевна

контактная информация:                                                       440026, г. Пенза, ул. Красная 40, корпус №3, каб. 203б                Тел.: +7 (8412) 36-80-80                                                               E-mail: int_test_pnz@mail.ru

 

специалист по учебно-методической работе 

Куприянова Галина Сергеевна 

  

контактная информация:

440026, г. Пенза, ул. Красная 40, корпус №3, каб. 207

Тел.: +7 (8412) 36-80-80                                             E-mail: int_test_pnz@mail.ru

 

 

 

 

 

Дата создания: 13.07.2018 12:03
Дата обновления: 16.10.2019 14:16